Udruga

Od 2011-te smo neovisna, neprofitna i samoorganizirana Udruga u okviru socijalnog, kulturnog i pedagoškog rada, sa ciljem što više mladih upoznati sa uvjetima življenja na prostoru Ličko-senjske županije, te poticati aktivno uključivanje mladih u rješavanje regionalnih pitanja. Udruga prvenstveno potiče praktični timski rad, strukovno usavršavanje, te učenje i primjenu novih metoda.

Zajedno sa našim kooperacijskim partnerima  u zemlji i inozemstvu koncipiramo, razvijamo i realiziramo internacionalne i regionalne projekte za omladinu i održavamo seminare za multipliktore. Jedno od težišta Udruge je rad sa omladinom posebne skrbi i potenciranje učenja kroz praktični rad i druženje.

Mi želimo:

  • poticati interkulturalnost, sposobnost empatije i dijalog među ljudima – omladinom sa različitim društvenim, socijalnim i kulturnim zaleđem ili porijeklom
  • razvijati zajedno inovativne i dugoročne projekte na polju interkulturalnosti, učenja kroz praktični rad i participacije u društvenim događajima
  • sudjelovati u pokretanju procesa revitalizacije naselja, unapređivanje životnih uvjeta i rješavanje infrastrukture naselja, organiziranje radnih akcija uređenja naselja i poticanje ekološkog razvoja uz korištenje raspoloživih resursa prirode, iniciranje akcija za oslobađanje područja od mina i osposobljavanje terena za korištenje u raznim programima i ostale djelatnosti.

Političko obrazovanje je neizbježan dio interkulturalnog pristupa, te za nas znači slijedeće:

  • razmjena o društvenim, političkim, socijalnim i kulturnim realnostima u različitim životnim povezanostima
  • upoznavati druge životne stavove, reflekrirati svoje i razvijati nove kroz omladinske susrete, zajednički praktični rad i obrazovanju multiplikatora

Teme našeg djelovanja su strukovna orijentacija (zanatstvo), razvoj timskog rada, interkulturalno učenje, migracija, konstruktivna obrada konflikta, participacija, diskriminacija, gender.

U našem programima primjenjujemo interaktivne i kreativne metode kao što su jezične animacije, film, fotografija, teater, ples, muziku, radionice (obrada drveta, kamena, slame, vune).

Članovi Udruge doprinose dobrovoljnim radom na konkretnim projektima i zajednički obavljaju tekuće radove shodno njihovim kompetencijama.

Sve vrste pomoći su dobrodošle. To može biti Vaše stručno znanje (npr. pedagoško, pravno i dr.) ili praktično sa Vašim prisustvom u radnim akcijama uređenja okoliša ili sa strukovnim znanjem npr. stolarskim u obradi drveta, zidanjem i u obradi kamena, poljoprivredni praktični savjeti, financijska pomoć za nabavljanje raznih materijala, popust na razne djelatnosti, ustupanje prostora na korištenje ili kroz promociju našeg djelovanja.