Trening program: „BAP – Građevine kao probna bina“

Opis projekta

Berlin-Brandenburg, svibanj 2016 // Podum-Otočac, srpanj 2016

Vanškolske strukture za mlade u ruralnim područjima kao što su Lika (Hrvatska) i Brandenburg (Njemačka) su slabo razvijene ili ne postoje. To je samo jedan od razloga zašto mladi odlaze iz regije. Zbog toga je primarni cilj našeg susreta stručnjaka razvoj standarda kvalitete za sprovođenje programa razmjene mladih u ruralnim područjima sa ugroženim ciljnim grupama.

Kroz višegodišnje iskustvo sa tom tematikom znamo da je u ruralnom području potreban drugi pristup i druga motivacijska forma za mlade i stručano osoblje, kako bi povećali mogućnosti sudjelovanja u programima mobilnosti za te ciljne grupe i kvalificirali stručnjake da mogu ubuduće koristiti takve programe za svoje ciljne grupe.
Na tom području rada upravo stručnjaci trebaju pomoć, jer u komunama ne postoji mogućnost kvalifikacije. Zbog toga nam je bitan intenzivan rad sa stručnjacima za razvoj internacionalnog obrazovanja i razmjena sa ekspertima.

IMG_0081

© Axel Lambrette 2015

Pored prenošenja interkulturalnog obrazovnog pristupa i izrade mogućnosti za sprovedbu tih modaliteta nadamo se razvoju odgovarajućih metoda za ciljnu grupu mladih kako bi ich zainteresirali za programe vanškolskog obrazovanja. Stoga je ovaj susret svjesno ograničen na bilateralnu suradnju.

Kroz susret sudionika/ica iz područja vanškolskog, školskog i strukovnog obrazovanja, te nakon analize trenutnog stanja u narednim godinama će se razviti novi putevi, koncepti i metode koje će mladima pokazati nove perspektive kako da ostanu vjerni svojoj regiji i pronađu nova zanimanja tj. zajedno razviju nova. Nezaposlenost maldih, bezperspektivnost i napuštanje ruralnog područja je jedna težišna točka rada projektnih organizacija i mi se nadamo da će kroz zajedničke projekte postići međusobno bolju suradnju, kvalificiranu razmjenu stručnjaka i eficijentno umrežavanje i na tom putu dovesti u kontakt mlade ljude, otvoriti nove perspektive i omogućiti mladima da aktivno participiraju u oblikovanju svoje budućnosti.

Pored detaljne razmjene iskustva i izrade analize trenutnog stanja za daljnu suradnju i moguću sprovedbu projekata od strane sudionika/ica, predviđena je razmjena metoda iz školskog, vanškolskog i interkulturalnog područja rada. Posebno se pri tome trebaju isprobati metode interkulturalnog učenja i uskladiti za ciljnom grupom mladih, kako bi ih zainteresirali za sudjelovanje u internacionalnoj razmjeni i senzibilizirali za internacionalno obrazovanje.

Specifični ciljevi kursa su:

STRUČNJACI:

  • razvoj inovativnog razmišljanja kroz djelovanje u izabranim lokacijama i tzw. građevinama za oblikovanje probnih bina za mlade
  • jačanje kompetencija stručnjaka u radu sa mladima
  • više razumijevanja za društvene, kulturne i jezične različitosti
  • senzibiliziranje za internacionalni rad sa mladima

ORGANIZACIJE:

  • jačanje suradnje sa internacionalnim partnerima i razvoj atraktivnih programa za ciljnu grupu (mladi)
  • Vježbanje i razvoj u primjeni neformalnih metoda

Prijava i pitanja molimo na: kontakt@mensch-raum-land.org